Evotype: Evolutionary Type DesignTiago Martins ⁄ João Correia ⁄ Ernesto Costa ⁄ Penousal MachadoType Design ⁄ Evolutionary Design ⁄ Island Model2015
An Interface for Fitness Function Design ⁜Penousal Machado ⁄ Tiago Martins ⁄ Hugo Amaro ⁄ Pedro H. AbreuAnt Paintings ⁄ Fitness Function ⁄ Autonomous Evolutionary Art2014